Ponúkame poradenstvo pre Vaše podnikanie formou projektu s rôznym trvaním. V priebehu realizácie projektu spoločne zodpovedáme otázky ako napríklad: „Ako si poradiť s digitálnymi médiami“ alebo „Čo je treba k úspechu v digitálnom svete?“.

V priebehu konzultačného procesu sa často najprv pozrieme na to, ako sa v digitálnom svete prezentuje Vaša konkurencia. Tým získame lepšiu predstavu o oblasti Vášho podnikania a o možnostiach. Spolu chceme predsa zvýšiť konkurencieschopnosť!

Globálne prepojený svet predstavuje pre Public Relations nové výzvy. Cieľom je rozšíriť odkaz čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Live-Stream z Vašej tlačovej konferencie to dokáže. Mnohí novinári sa z dôvodu časovej tiesne nedokážu zúčastniť osobne každej tlačovej konferencie. A preto prinesieme tlačovú konferenciu k nim – do ich elektronických zariadení.

Aby sme dokázali zastihnúť naozaj všetky cieľové skupiny, máme vďaka našej vlastnej výnimočnej dátovej infraštruktúre možnosť každé podujatie nahrať a ako Video on Demand dať k dispozícii – kedykoľvek a kdekoľvek ho je možné zhliadnuť.

Investor Relation je citlivou časťou PR. Najmä pre spoločnosti verejne obchodovateľné na burze je žiadúce sprostredkovať svojim akcionárom pravidelné štvrťročné a ročné správy o hospodárení. Tým dokážu zvýšiť svoju transparentnosť a zároveň i dôveryhodnosť, čo prispieva k zlepšeniu imidžu spoločnosti. Vďaka našim službám môžete takýto obsah sprostredkovať cieľovej skupine na rôznych digitálnych médiách.

Chcete zabezpečiť, aby sa k informáciám dostali iba vybrané skupiny osôb? Žiaden problém! Za pomoci našej služby Live-Stream Ticket viete regulovať prístup pre presne definovanú skupinu používateľov. Jednu vstupenku môže využiť vždy len jeden užívateľ. Alternatívou k „Ticketingu“ je tiež ochrana videí heslom.

Finančné služby, pohyb hodnoty akcií a iné produkty na finančnom trhu sú vhodné pre obsah videí. Naše služby Vám umožnia priebežne informovať existujúcich zákazníkov a partnerov a tiež nových.

Rovnako ako pri „Investor Relations“, citlivé informácie je možné sprístupniť len vybranej skupine vďaka službe „Ticketing“ alebo zabezpečím za pomoci hesla.

Digitálne médiá sú najlepším spôsobom, ako sprostredkovať svetu Vašu konferenciu. Pretože cesta na konferenciu stojí čas a peniaze, my Vám a Vašim potenciálnym účastníkom podujatia ponúkame naše služby. Vy ako organizátor podujatia zvýšite návštevnosť a tým i zisk prostredníctvom služby „Live-Stream-Ticket“.

Vy sami určíte cenu vstupenky. Vďaka našej technológii state-of-the-art vieme zabezpečiť, že na jednu vstupenku dostane prístup k prenosu len jeden zákazník. Pre menšie konferencie s obmedzeným rozpočtom ponúkame náš vlastný Shop s realizáciou platby a generovaním vstupeniek. Ak už máte systém predaja vstupniek (Ticketing-Shop), vieme ho spojiť s našim systémom a takto sprístupniť vstupenky. Samozrejme je možné zabezpečiť Váš stream z konferencie celosvetovo heslom.

Prenosy v oblasti mediciíny sa odlišujú od bežných prenosov: Práca v uzavretom sterilnom prostredí vyžaduje špeciálnu prípravu nášho tímu a odlišný workflow, aby náš tím nekomplikoval prácu chrirurgom a ďalšiemu zdravotnému personálu. Naša služba Streaming je perfektný spôsob, ako sprostredkovať vedomosti z oblasti mediciíny študentom medicíny alebo iným kolegom z medicínskej oblasti.

E-Learning alebo prenos obrazu je jednou z našich častých služieb. Školy, inštitúcie, univerzity alebo podnikateľské subjekty môžu poskytnúť informácie za účelom vzdelávania a to aj za úhradu. Naše streamingové služby sú ideálne aj pre interné školenia firiem. Naša služba nie je webinár. Je to „One-to-many application“, ktorá Vám šetrí náklady na softvér, keďže všetko sa uskutočňuje za pomoci našej vlastnej siete.

Naši zákazníci môžu dať k dispozícii obsah nahrávky Live-Streamu už krátko po skončení živého prenosu ako „Video on Demand“. Prostredníctvom nášho systému Ticketing môžete poskytnúť obsah za úhradu. Alternatívou k ticketingu je možné zvoliť ochranu prístupu k obsahu nahrávky heslom.

Vysielanie pre zábavu je predchodcom streamingových služieb. Použitím v obasti zábavy sa technológia masovo rozšírila. S RTCnow môžete sprostredkovať akýkoľvek obsah pre zábavu celosvetovému publiku. Popri nahratí live-show a ponúknutím nahrávky ako Video on Demand Vám ponúkame možnosť zvýšiť príjem so službou Live-Stream-Ticketing

Streaming z aktivít vlády, parlamentu a politických strán má dve výhody: zvyšuje transparentnosť a dôveryhodnosť politických činiteľov a poskytuje politický obsah širokej verejnosti. Ponúkame špeciálny balík služieb pre Public Relations v oblasti politiky na všetkýh úrovniach od politických zoskupení po verejné organizácie.

Ste poskytovateľ internetových alebo hostingových služieb a chcete poskytnúť svojim zákazníkom profesionálny a stabilný streaming bez toho, aby ste museli investovať do drahej infraštruktúry a serverov rozptýlených po celom svete? Poskytneme Vám našu infraštruktúru a môžete sami zarábať streamovaním.