Pomocou digitálnych médií sprostredkujete Vaše posolstvo priamo cieľovej skupine. Vďaka našej celosvetovej infraštruktúre môžete prostredníctvom live-streaming-služby sprostredkovať  „Breaking News“ v reálnom čase a dodatočne stream poskytnúť krátko po natočení ako „Video on Demand“. Obsah môžete sprístupniť buď výlučne určitej cieľovej skupine alebo celej verejnosti.

This is the future, streaming is the future. TV will not be TV in five years from now…everyone will be streaming.

Beau Willimon (scenárista „House of Cards“), Netflix