Okrem Live-Streamingu ponúkame tiež „On-Demand-Streaming“. Videoá on Demand (VoD) sa nahrajú buď prostredníctvom nášho servis-portálu alebo sa generujú z nahratého obsahu naživo streamovaného podujatia,  čo umožní Vášmu publiku už krátko po skončení podujatia pustiť si video nahrávku bez ohľadu na to kedy, kde a na akom zariadení.

Iste poznáte rôzne platformy, ktoré takúto službu ponúkajú – napríklad klasický online-videoarchív televíznych staníc. Zatiaľ čo však tu už zvyčajne obsah po určitom čase nie je dostupný, s našou službou „Video on demand“  Vy sami určíte, ako dlho a na akej platforme bude obsah dostupný pre Vašu cieľovú skupinu.

„Video on Demand“ ako obsah digitálneho média Vás robí nezávislými od klasických médií, keďže tu poskytujete k dispozícii obsah Vy. Presne podľa kréda:  „Každý môže byť vysielateľom“!